บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายประเภท อาทิเช่น เนื้อนกกระจอกเทศ ไก่บ้านสีทอง ไข่เหลว ปุ๋ยตราดอกบัว และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกเพิ่มเติม เช่น เนื้อแพะ นมแพะ เต้าหู้ไข่ น้ำนมถั่วเหลืองเป็นต้น ซึ่งจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ คือการที่จะผลิตสินค้าต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และง่ายต่อการใช้สอยเพื่อให้ประชากรไทยได้บริโภคสินค้าไทยในคุณภาพต่างประเทศ
      สินค้าต่างๆ ได้ถูกจัดสรรเพื่อให้บริษัทในเครือได้ดูแล ซึ่งสามารถแจกแจงโดยสังเขปได้ดังนี้
            บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) (CPNE) ดูแล เนื้อนกกระจอกเทศ Pichit Ostrich รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากเนื้อนกกระจอกเทศ, ไก่บ้านสีทอง ไก่บ้านสายพันธุ์ใหม่จากประเทศจีน, เนื้อแพะพันธุ์ Boer จาก South Africa ซึ่งให้เนื้อมากและรสชาติไม่เหม็นสาป และ ปุ๋ยอินทรีย์ตราดอกบัว ปุ๋ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) (BAP) จะดูแลผลิตภัณฑ์ไข่เหลว (Pasteurized and Frozen Liquid Egg) ซึ่งสะอาดและสะดวกต่อการใช้ เป็นส่วนประกอบของขนม เบเกอร์รี่และอาหารที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบในการทำ, เต้าหู้ไข่ไก่ เต้าหู้ไข่ขาว (เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการคอลเลสเตอรอล) เต้าหู้ถั่วเหลือง, น้ำนมถั่วเหลือง และ น้ำนมแพะ ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดเชื้อและปลอดกลิ่น ให้คุณค่าสารอาหารมากกว่าน้ำนมวัวถึง 20%
      ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด และผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได ้มาตราฐาน เพื่อให้สินค้าถูกชิ้นถึงมือผู้บริโภคอย่างสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ประชากรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น